accueil
LJUSTERAPI

Utövande av ljusterapi

Utövande av ljusterapi

Rekommendationer för användning


Den rekommenderade vardagliga behandlingstiden varierar efter användningsavståndet:
- ca 30 minuter med ett avstånd på 20-25 cm
- ca 1 timme med ett avstånd på 35-40 cm
- ca 2 timmar med ett avstånd på 50-55 cm
Användningstillfället är som mest förmånligt på morgonen. I vissa fall (för tidig sömnfas, nattarbete eller vissa typer av störd dygnsrytm) rekommenderas exponeringen till kvällen. Det är inte nödvändigt att titta på lampan, du kan hela tiden fortsätta vardaglig aktivitet. Efter vardaglig ljusterapihandling (maximal intensitet) kan du använda din Dayvia Slim Style-lampa under hela dagen som skrivbordslampa eller extralampa genom att reglera intensiteten efter behag.