accueil
LJUSTERAPI

MEDICINSK ASPEKT


Vid rätt användning kan den hjälpa dig att få tillbaka det ljus som fattas i din tillvaro.Ljusbrist förkommer hos vissa personer som har flera av följande symptom:

- Lättretlighet och dåligt humör
- Avsevärd aptitökning
- Aktivitets- och effektivitetsminskning på arbetsplat¬sen på grund av energibrist
- Sömnstörningar, kronisk trötthet
- Minskad sexlust

Flertalet internationella studier visar att ljusterapi bidrar till att få tillbaka energin, formen, koncentra¬tionsförmågan och det goda humöret, det som man ofta känner i solen på sommaren.
Ljusterapilampan bidrar även till att återgå till en bra dygnsrytm för de personer med skiftarbete (personer som arbetar natt), för de personer som lider av för¬senad sömnfas (sen insomning och svårigheter att vakna på morgonen) eller för tidig sömnfas (kraftigt tidigarelagd uppvakning) eller för de personer som reser och hoppar över flera tidszoner (jetlag).
Dessutom har dagens forskning upptäckt ett växelförhållande mellan ljusexponering och förbättring av kognitiv förmåga. Under intensiva förhållanden och under kontrollerad tidslängd kan nämligen ljuset aktivera hjärnans olika delar såsom minne, koncentration och intellekt. Ljuset har en direkt effekt, till exempel då en handling kräver ökad uppmärksamhet under en lång period. (1)

I Europa erbjuder allt fler sjukhus, sömncenter, ålderdomshem, hälsocenter, hotell och företag (fabriker, kontor, rastrum…) denna terapi.

Säkerhetsgaranti


Denna ljusterapilampa är certifierad i enlighet med förordningen 93/42/CEE enligt bestämmelser för medicinska anordningar av klass IIA.
Lampan har även certifierats att vara helt ofarlig för ögonen. (2)
Du kan alltså känna dig helt trygg i användningen av lampan.

(1) Chellappa SL, Gordijn MC, Cajochen C., “Can light make us bright? Effects of light on cognition and sleep” in Progress in Brain Research, 2011;190:119-33,
(2) Measured, and certified to European standard EN62471 ( photo biological risk standard ),as in group 0 (no risk ), by the french national metrology test laboratory.