accueil
LJUSTERAPI

LJUSTERAPI ?Ljusets verkan


Ljusets verkan


Vilken inverkan har ljuset på hjärnan?


Ljuset aktiverar näthinnans ljuskänsliga celler med melanopsin. Melanopsinet upptäcktes år 2000 i däggdjurs näthinnor och även hos människan. Till skillnad från stavar och tappar som ingår i perspektivsynen, styr melanopsinet ett stort antal icke-visuella funktioner: