accueil
LJUSTERAPI

FÖR VEM? ?

För vem?

Jag jobbar på ett kontor med lite belysning eller på ett instängt kontor.

I en studie som gjordes av CEREN(*) konstaterades det att 85 % av kontoren var underbelysta.
i förhållande till europeisk norm EN 12464-1 (ljus och belysning av arbetsplatser).
(*) Center for the study, and research of economizing Energy in France. Study carried out at more than 200 work environments.

Jag jobbar natt

som 20 % av den arbetande befolkningen i Europa gör. Detta medför väldigt ofta sömnstörningar och brist på koncentration.

Jag känner mig deprimerad så fort dagarna blir kortare…

Utvecklingen i vårt samhälle gör att vi spenderar betydligt mindre tid i naturligt dagsljus och vi stänger allt oftare in oss i lokaler med artificiell belysning. Därför lider många människor av ljusbrist när hösten närmar sig och prestationer, vilja och humör försämras.

Jag är utsatt för jetlag

vilket gör att min dygnsrytm störs. Jetlag (tidsförskjutning) rör de personer som snabbt reser genom flera tidzoner.

Jag är fysiskt aktiv och med god hälsa

Så fort det blir höst kommer ljusterapin att hjälpa mig att behålla min energi och dynamik.