accueil
LJUSTERAPI

EKOLOGISK ASPEKT

EKOLOGISK ASPEKT
Utformad för att minimera miljöpåverkan


Lampans energikonsumtion: endast upp till 21W
Lampan är i enlighet med de europeiska kraven för energisparande enligt den nya normen RT2012 för hem och arbetsplatser (de flesta ljusterapilampor konsumerar mer än 70W).
Livslängd: 30 000 timmar (flera år utan någon som helst underhåll).